Stad zet nog meer in op digitale ondersteuning van kwetsbare bewoners

pilootprojecten
Openbaar domein

Met het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ wil de stad Antwerpen zoveel mogelijk inwoners toegang geven tot digitale systemen en ervoor zorgen dat ze ook overweg kunnen met digitale toepassingen. Eerder dit jaar ging op het Kiel en in de Damwijk een proefproject van start om kwetsbare buurtbewoners hierbij op een laagdrempelige manier te helpen. Het e-inclusieproject zal worden uitgebreid naar de wijken Antwerpen-Noord, Borgerhout en Deurne-Noord. Dit wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Begin dit jaar startten Buurtwerk Elegast in de Damwijk en Samenlevingsopbouw Antwerpen stad vzw op het Kiel met het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’. Vanuit beide buurtwerken kregen bewoners met weinig digitale vaardigheden en met weinig toegang tot internet en computers, laagdrempelige ondersteuning.

Door de coronacrisis sinds maart werd de noodzaak aan deze ondersteuning en de verderzetting ervan extra duidelijk. Na goedkeuring door de gemeenteraad zal het project met stedelijke steun uitgebreid worden naar de buurtwerken van Samenlevingsopbouw in Antwerpen-Noord, Borgerhout en Deurne-Noord.

Mattia De Pauw, projectcoördinator ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ bij

Samenlevingsopbouw: “De buurtwerken krijgen veel vragen rond het gebruik van computers, smartphones en digitale toepassingen. De coronacrisis zorgde ervoor dat ook heel gewone zaken nu digitaal verlopen. Dingen zoals administratie, werk zoeken en kinderen ondersteunen bij hun huiswerk. Samen met vrijwilligers maken we mensen zo eenvoudig mogelijk wegwijs in de digitale wereld. In samenwerking met andere buurtorganisaties brengen we digitale noden en knelpunten in kaart en zoeken we mee naar oplossingen.”

Schepen voor digitalisering en communicatie Claude Marinower: “Als stad zetten we al van bij het begin van de legislatuur sterk in op digitalisering. Het is echter geen geheim dat de coronacrisis deze digitale transformatie in een stroomversnelling brengt. Toch zien we dat nog veel mensen achterblijven. Ik ben mij hiervan bewust en weet dat we de digitale trein nu niet mogen missen en iedereen moeten meenemen. Daarom breiden we onze wijkgerichte aanpak uit naar drie nieuwe locaties. Deze aanpak werkt om de digitale kloof te verkleinen, en is een mooie aanvulling op het aanbod van de webpunten.”

Het overkoepelende e-inclusieproject ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ is een samenwerking tussen de steden Antwerpen, Gent en Kortrijk. Dit project wordt financieel ondersteund vanuit het ING-fonds voor een digitalere samenleving, dat beheerd wordt door de Koning Boudewijnstichting.

Webpunten in Antwerpen

In de webpunten kunnen mensen terecht voor laagdrempelige cursussen en voor begeleiding bij het gebruik van een computer, smartphone of tablet. Toch is de drempel van het webpunt voor sommige mensen nog te hoog. In het project ‘Digitaal Inclusieve Wijk’ worden mensen in hun eigen omgeving aangesproken en aangemoedigd om hun eerste stappen in de digitale wereld te zetten, waarna ze soms toch de stap naar het webpunt durven zettenbreken 3740 m² stenen uit voor een beter klimaat

Onder het motto BreekUIT riep Antwerpen dit jaar zijn inwoners op om de stad mee te ontharden. De resultaten van die oproep zijn nu gekend. In totaal ontharden de Antwerpenaars 3740 m² aan koeren, speelplaatsen of voortuintjes. In ruil krijgen zij in totaal 11.633 gratis plantjes, die ze op zaterdag 10 oktober kunnen oppikken bij verschillende afhaalpunten.

Ontharding is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit. Met de campagne BreekUIT riep de stad alle Antwerpenaren op om hier zelf aan mee te doen. De stad ontharden is één van de vele manieren om Antwerpen klimaatrobuust te maken, dat wil zeggen weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Minder stenen en meer groen zorgen voor:

  • een meer leefbare en aangenamere stad,
  • meer regenwaterinfiltratie en een gezonder grondwaterpeil,
  • minder wateroverlast bij zware regenval,
  • meer afkoeling ‘s nachts tijdens een hittegolf,
  • meer biodiversiteit.

526 aanvragen goedgekeurd

Niet minder dan 496 particulieren en 30 organisaties en scholen braken verhardingen uit en vroegen plantjes aan tijdens dit eerste onthardingsinitiatief van de stad Antwerpen, in samenwerking met de districten en de vzw Klimplant.

De grote belangstelling leert dat Antwerpenaars graag groen aan hun voorgevel zien. Zo gaven 369 uitbrekers aan dat ze planten aan hun gevel zullen zetten. 117 mensen braken stenen uit in de achtertuin. Dat het nuttig is om scholen en organisaties te betrekken bij onthardingsacties, is duidelijk af te leiden uit het feit dat zij maar liefst 2375 vierkante meter verharding uitbraken.

Uit de vaste planten die de Antwerpenaars konden kiezen is te merken dat de zonnehoed en de prachtkaars de populairste zijn. De verdeling van klimplanten is evenwichtiger. De 5 planten uit het aanbod, klimhortensia, wilde bosrank, doornloze braam, winterjasmijn en witte druivelaar, konden ongeveer evenveel bewoners bekoren.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Ik ben enorm blij met de respons van onze inwoners op de oproep. Je merkt dat mensen op zoek gaan naar groen in hun buurt en daar ook zelf de handen voor uit de mouwen willen steken. Zelf de stad ontharden maakt haar klimaatrobuust en dat sluit perfect aan bij de acties die het stadsbestuur onderneemt. De organisaties en scholen die zich mee inzetten voor BreekUIT tonen aan dat ook samen aan een groenere stad werken in trek is.”

Lokale sterkhouders en nieuwe onthardingsinitiatieven

De stad wil het voor iedere Antwerpenaar zo makkelijk mogelijk maken om zijn eigen omgeving te vergroenen. Zo moet er geen vergunning aangevraagd worden voor een geveltuin. Iedere Antwerpenaar mag er een aanleggen, als er een vrije doorgang van minstens 1,3 meter overblijft

Ontharden krijgt ook op verschillende manieren ondersteuning vanuit de districten. Zo zijn er bijvoorbeeld groenslingers in Borgerhout, bij Ding Dong Deurne, Berchem Buurt of de Buurtbouwers in Wilrijk, allemaal initiatieven die lokaal aan meer groen werken.

Scholen en kinderdagverblijven kunnen dan weer rekenen op een sterke coaching en premies als zij met een klimaattraject starten, zoals de aanleg van een natuurspeelplaats, of als zij instappen in het lerend netwerk dat zich richt op groenere buitenruimtes aan kinderdagverblijven.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Ontharding is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit die ook in het nieuwe Klimaatplan 2030 vervat zal zitten. De stad telt vele verharde voortuinen, stadskoeren of gevels met mogelijkheden tot ontharding. De stad werkt momenteel dan ook een innovatief premiestelsel uit voor alle Antwerpse perceeleigenaars om sneller tot betere en meer efficiënte resultaten te komen.”

Deel dit bericht: