Stad zoekt ontwikkelaar voor eigen app

pilootprojecten
Openbaar domein

In juni van dit jaar presenteerde stad Antwerpen haar strategie voor digitale transformatie. Een van de speerpunten is de ontwikkeling van een mobiele stadsapp, die de dienstverlening en beleving van de stad dichter bij haar burgers brengt. Daarvoor wordt nu een ontwikkelaar gezocht.

Antwerpen beschouwt iedereen die in aanraking komt met de stad en de districten als een ‘stadsgebruiker’: bewoners, bezoekers, studenten, ondernemers… . ​ Zij maken elk op hun manier gebruik van de communicatie, dienstverlening, het openbaar domein of belevingsaanbod van de stad. Daarbij gaan de digitale en technologische ontwikkelingen steeds sneller, en zijn bij de meeste stadsgebruikers ook de kennis en vaardigheden op dat vlak sterk toegenomen.

Stad Antwerpen zet binnen haar digitale strategie in op gebruiksgemak en op een uniforme ervaring, onafhankelijk van het gebruikte kanaal. De stad maakt ook verder werk van digitale inclusie en het slimme gebruik van data op een geïntegreerde manier.

Mobiele stadsapp

“Een van de belangrijkste projecten van de strategie is de ontwikkeling van een mobiele app. Met die app zal de stadsgebruiker alle dienstverlening kunnen benutten en kan stad Antwerpen in een 1-op-1-communicatie samenwerken met die gebruiker,” zegt schepen voor digitalisering Claude Marinower. “Met een eigen stadsapplicatie willen we het verblijf van bewoners en bezoekers aan onze stad aangenamer maken. Zo zal je in één klik sluikstort kunnen aangeven. Horeca-uitbaters zullen een tijdelijke terrasuitbreiding makkelijker kunnen aanvragen. Inwoners krijgen een bericht via de app wanneer hun paspoort aan vervanging toe is en kunnen ineens ook de verlenging aanvragen. En dat is maar een greep uit de vele functionaliteiten die de app zal bevatten.”

Ontwikkelaar gezocht

Na een intens traject waarbij zowel Antwerpse burgers als een panel van experten feedback gaven, is het project klaar voor aanbesteding.

Schepen Marinower: “We weten nu hoe de app van ’t stad er moet uitzien, rekening houdend met alle feedback. Nu kunnen we op zoek gaan naar een strategische partner die samen met ons de applicatie opzet en uitbouwt. Bij deze roep ik dan ook alle innovatieve IT-bedrijven op om deel te nemen aan de aanbesteding!”

Deze opdracht bevat de start van de bouw van de app, en de verdere uitbouw ervan over de komende 6 jaar. De ondersteuning en het onderhoud van de app is een taak van onbepaalde duur die wordt uitgevoerd zolang hij in gebruik is. De toepassing zal in eerste instantie een aantal onderdelen bevatten die verbinden met de bestaande dienstverlening van de stad. Andere diensten zullen in de loop van het project kunnen aansluiten, en bestaande functies kunnen uitgebreid worden. De app moet daarom vlot kunnen uitgebreid worden door de originele bouwer maar ook door derde partijen waar toepasselijk. 

Deel dit bericht: