Stad Antwerpen investeert opnieuw in laptops zodat iedereen mee kan met de digitale transitie

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen schenkt opnieuw 326 tweedehands laptops, die via het buurtwerk verdeeld worden onder sociale organisaties. Die zullen ze langdurig uitlenen aan inwoners die hun digitale vaardigheden willen verbeteren.  

Antwerpenaren die niet over een internetverbinding of laptop beschikken, kunnen  nu al terecht in de bibliotheken en webpunten.  Wie niet of minder digitaal vaardig is, kan in de Webpunten eveneens laagdrempelige lessen volgen of persoonlijke begeleiding krijgen. De voorbije twee jaar werden ook enkele Antwerpse wijken omgedoopt tot Digitaal Inclusieve Wijken. In die wijken werken buurtwerken samen met andere partners actief alle drempels tot digitale inclusie weg. Dankzij het project Digiburger kunnen inwoners ook terecht in enkele dienstencentra en buurtrestaurants voor digitale ondersteuning.

We proberen dus verschillende paden te bewandelen om op die manier zo veel mogelijk mensen te bereiken en te ondersteunen. We merken ook dat deze diverse aanpak nodig is, aldus schepen voor digitalisering, Claude Marinower. Digi-leen
Gedurende de eerste en tweede corona-lockdown dreigde echter een vorm van digitale uitsluiting voor wie geen laptop had. Er zijn een heleboel zaken die ineens maximaal digitaal werden georganiseerd. Denk maar aan opleidingen of administratie. De stad besliste toen reeds om gebruikte laptops van stadsmede

stadsmedewerkers in te zetten om dergelijke digitale uitsluiting te voorkomen of weg te werken. In de Digitaal Inclusieve Wijken ontstond zo het project Digi-leen. Daarbij worden laptops langdurig uitgeleend in combinatie met een leertraject Wie er een ontleent, engageert zich om actief aan digitale vaardigheden te werken. [KB2] 

“De coronacrisis legde heel wat pijnpunten bloot. Nog heel wat burgers hebben onvoldoende digitale vaardigheden, maar ook geen laptop. We hebben hier vanaf het begin van de crisis zo snel als mogelijk geanticipeerd en zowel geïnvesteerd in nieuwe als refurbished laptops en tablets. In 2020 schonk de stad zo reeds 2300 exemplaren.”

Schenking stad
Na de lockdowns ontwikkelde het project Digi-leen zich nog meer richting het versterken van digitale vaardigheden. Wie thuis kan oefenen, leert namelijk sneller en meer bij. Stad Antwerpen schenkt daarom nu nogmaals 326 tweedehands laptops om het uitleensysteem uit te breiden. Buurtwerk Posthof vzw, dat via Dot.kom de Antwerpse Webpunten uitbaat, zal de laptops verdelen onder sociale organisaties die deel uitmaken van het Antwerps lerend netwerk e-inclusie. Deze sociale organisaties zullen de laptops uitlenen aan bewoners die zich engageren om voor een bepaalde periode actief aan digitale vaardigheden te werken.

“Ondertussen weten we dat de formule van bruikleen van een laptop samen met een traject digitale vaardigheden z’n vruchten afwerpt. De vraag naar bijkomende laptops voor deze trajecten blijft dan ook groot, en als stad dragen we hier graag een extra steentje toe bij. Iedereen moet mee met de digitale trein en iedereen moet hier ook de kans toe krijgen”, concludeert schepen Claude Marinower.

Verantwoordelijke: schepen voor digitalisering Claude Marinower

Perscontact: Magalie Verstraelen


Deel dit bericht: