Start voorbereidende werken transport en plaatsing fietshelling Parkbrug – update

pilootprojecten
Openbaar domein

Voor het transport en de plaatsing van de fietshelling aan de Parkbrug vinden er binnenkort voorbereidende werken plaats. Als gevolg van de maatregelen getroffen in het kader van de bestrijding van de verspreiding van het coronavirus wordt de start van de werken naar achter geschoven. Oorspronkelijk waren deze voorbereidende werken gepland voor eind dit jaar, maar ze verschuiven nu naar begin 2021. Vanaf maandag 18 januari  wordt een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende 3 weken afgesloten voor alle verkeer. Vanaf 25 januari wordt de Parkbrug zelf voor een week afgesloten. De ingebruikname van de fietshelling is gepland voor mei 2021.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De vertraging op dit mooie project is een geval van overmacht; het coronavirus sloeg onverwacht hard toe in het atelier waar de elementen voor de fietshelling gemaakt worden. Het goede nieuws is dat het grootste deel van het werk ondertussen achter de rug is, en de elementen bij de schilder liggen. Het is dus wat langer wachten dan gepland, maar ik kijk samen met heel wat fietsers uit naar het moment waarop we de Parkbrug echt kunnen infietsen, en daarmee een belangrijke ontbrekende schakel voor fietsverkeer tussen het noorden het centrum van de stad wegwerken.”

Voorbereidende werken en planning

De werken aan de fietshelling zelf vinden al enkele maanden plaats in een atelier in Puurs. De verschillende elementen worden aan elkaar gelast tot 4 grote delen en worden geschilderd. Daarna wordt alles via transport over water naar het Willemdok gebracht. Van daaruit zullen alle delen tussen de gebouwen gehesen worden naar hun definitieve locatie

Om plaats te maken voor de aanvoer en opbouw van een kraan en om alle onderdelen vanuit het Willemdok te kunnen transporteren tot aan hun definitieve locatie wordt een deel van de Napoleonkaai en de Entrepotkaai gedurende 3 weken afgesloten voor alle verkeer. De Napoleonkaai wordt afgesloten tussen de Napelsstraat en de Bordeauxstraat alsook de hoek van de Napoleonkaai met de Entrepotkaai. De Napelsstraat en de Kribbestraat worden 3 weken doodlopend richting de Napoleonkaai. Er zullen tijdelijk ook enkele bomen en straatmeubilair weggehaald worden. Tegen 5 februari gaan de Napoleonkaai en de Entrepotkaai terug open voor alle verkeer.

De planning van de werken ziet er als volgt uit:

  • week 18/01: aanvoer en opbouw kraan aan het Willemdok op de hoek van de Napoleonkaai-Entrepotkaai en aankomst transport-ponton met de verschillende onderdelen van de fietshelling;
  • week 25/01: plaatsing verschillende onderdelen op hun definitieve locatie afhankelijk van de weersomstandigheden, afsluiten van de Parkbrug gedurende een week;
  • week 1/02: afbraak en afvoer kraan.

Daarna wordt alles in gereedschap gebracht voor de ingebruikname van de fietshelling: de plaatsing balustrade, schilder- en laswerken, de aanleg van een fietspad op de helling, de plaatsing van verlichting,…

Deel dit bericht: