Verdere digitalisering haven en stedelijke hulpdiensten dankzij 5G-netwerk ‘Minerva’

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad Antwerpen, Port of Antwerp, Politiezone Antwerpen en Brandweer Zone Antwerpen ontwikkelen en testen een particulier 5G-netwerk.

Het netwerk kreeg de naam ‘Minerva’. Dankzij dit particuliere netwerk, dat momenteel ontwikkeld en getest wordt door technologiebedrijf iSea in samenwerking met Ericsson, kunnen de drie partners hun bestaande digitale toepassingen verder ontwikkelen, en krijgen ze de mogelijkheid om nieuwe toepassingen te onderzoeken.

Burgemeester Bart De Wever: “Voor de stad Antwerpen is het cruciaal om over mobiele netwerken te beschikken. Zij hebben een belangrijke rol als toekomstgericht platform voor de digitalisering van het multidisciplinaire ecosysteem van de haven en de stedelijke hulpdiensten. Minerva kan aan de verschillende noden tegemoetkomen, en toepassingen in hun dagelijkse werking ondersteunen.” 

Sneller, betrouwbaarder en veiliger
Een particulier 5G-netwerk verhoogt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de digitale toepassingen van het havenbedrijf, de politie en de brandweer. Het netwerk is niet afhankelijk van openbare providers en is op die manier beter beschermd tegen mogelijke pannes, maar ook bijvoorbeeld overbelasting tijdens grote evenementen of massabijeenkomsten. Minerva zal ook zorgen voor een optimale dekking binnen het werkingsgebied van de drie partners, op basis van end-to-end Europese technologie.

Bestaande en nieuwe toepassingen

Zowel de brandweer als de politie en de haven ontwikkelden de voorbije jaren verschillende digitale toepassingen zoals apps, livestreaming, drones en andere technologieën. Dankzij een sneller, betrouwbaarder en veiliger netwerk kan deze evolutie versterkt en versneld worden. De partners zijn dan ook erg tevreden:

Maarten Torfs, directeur ICT, PZ Antwerpen: “Omwille van de toegenomen digitalisering van Politiezone Antwerpen hebben we nood aan een veilig, betrouwbaar en performant netwerk voor mobiele data. Daarmee kunnen we onze verschillende digitale toepassingen, zoals mobiele camera’s en de FOCUS-app, op het terrein inzetten. Met dit proefnetwerk kunnen we onze bestaande digitale toepassingen verder ontwikkelen en nieuwe toepassingen onderzoeken.“

Bert Brugghemans, zonecommandant van Brandweer Zone Antwerpen: “In noodsituaties maakt de beschikbaarheid van gegarandeerde realtimevideobeelden van een interventie een wereld van verschil om de situatie in te schatten en de eerste acties te ondernemen. Dit proefnetwerk zal onze verdere digitalisering versterken en ons werk op het terrein verbeteren.”

Annick De Ridder, schepen voor haven: “Dit 5G-proefnetwerk met technologie van Ericsson dekt de volledige haven. Het zal onze toekomstige werking op het vlak van scheepvaart, veiligheid en ecologie ondersteunen. Maar het vormt ook de ideale basis voor de ontwikkeling van 5G-toepassingen met een hoge snelheid voor automatisering, logistiek, veiligheid en beveiliging. Als Havenbedrijf nemen we een voortrekkersrol op in de digitale transformatie van het havenecosysteem en leggen we zo ook een basis voor nieuwe jobs van de toekomst.”

Valentijn Vande Keere, CEO iSea: “iSea is enthousiast om vast te stellen dat dankzij de uitstekende samenwerking tussen de verschillende partners en diensten dit proefproject is uitgegroeid tot een succes. Het project opent mooie perspectieven voor de groei van lokale expertise, en duurzaam ondernemen. Ook worden nieuwe banen mogelijk dankzij nieuwe technologieën zoals 5G.”

Rémi de Montgolfier, general manager Ericsson Belux: “We zijn er trots op deel uit te maken van dit proefproject in Antwerpen. Mobiele technologie is een hoeksteen voor de openbare veiligheidsnetwerken van morgen.”

Deel dit bericht: