Voorlopig lichtontwerp Antwerpen-Centraal en omgeving goedgekeurd

pilootprojecten
Openbaar domein

Begin dit jaar stelde stad Antwerpen het ontwerpbureau Susanna Antico Lighting Design Studio aan om een lichtontwerp te maken voor het treinstation Antwerpen-Centraal en zijn omgeving. Het stedelijke lichtplan dient daarbij als leidraad. Het college keurde nu het voorlopige lichtontwerp goed. Dat ontwerp laat het majestueuze station nog beter tot zijn recht komen en zet het in de verf als toegangspoort tot de stad en startpunt van de Via Sinjoor.

Antwerpen-Centraal prijkt op de lijstjes van mooiste treinstations ter wereld. De huidige gevelverlichting is niet meer van die aard dat het gebouw ook ’s nachts volledig tot zijn recht komt. Daarom liet de stad een lichtontwerp maken voor het station en de nabije omgeving.

“Om ons prachtige station, voor velen een toegangspoort tot de stad, letterlijk in de schijnwerpers te plaatsen, gaven we de opdracht een lichtontwerp voor het gebouw te maken”, zegt schepen voor openbaar domein Claude Marinower. “Door de toepassing van innovatieve lichttechnieken zoals centraal gestuurde ledverlichting zijn er heel wat mogelijkheden, zoals dimmen en controle vanop afstand. Bovendien zetten we volledig in op ledverlichting, waardoor het energieverbruik en dus ook de elektriciteitsrekening voor de stad daalt. Tot slot pakken we lichtvervuiling aan door een goede inplanting van lichtpunten.”

Opwaardering van station en omgeving

Het ontwerp voor de nieuwe verlichting van het monument vertrekt vanuit het stedelijke lichtplan. Het omvat alle niveaus (begane grond, middenniveau en dak) van het stationsgebouw en de directe omgeving. Zowel het gebouw als geheel als de vele details op de verdiepingen en daken worden in de kijker gezet.

Op het straatniveau en op het Astridplein ligt de nadruk op nabijheid, op het aanbod van diensten en op een goede oriëntatie doorheen de gebruikersstromen. Op het middenniveau, vanaf het eerste verdiep tot aan de kroonlijst, wordt het zicht bepaald door de wanden van de gebouwen. Door te werken met licht aan de raamopeningen ontstaat daar een dynamiek met de activiteiten en functies in het gebouw. De verlichting van het hogere niveau van daken, koepels en rijke detaillering, onderstreept ten slotte het belang van het stationsgebouw zelf, het iconische baken aan het begin van de Via Sinjoor.

Het station maakt ook in het lichtplan deel uit van zijn omgeving en staat ermee in dialoog. De lichtontwerpers selecteerden daarom de gevels van de gebouwen van de ernaast gelegen ZOO en Elisabethzaal om mee op te nemen in het lichtplan voor dit gebied. Zo benadrukken ze nog meer de andere historische en architecturaal waardevolle gevels rond dit plein.

Timing werken

De ontwerper van het lichtplan heeft nu enkele maanden de tijd om van dit voorontwerp een definitief ontwerp te maken. Nadat dit definitief ontwerp goedgekeurd wordt, kan een aannemer in de zomer van 2022 de werken uitvoeren. Als alles vlot verloopt, zal de nieuwe verlichting in najaar 2022 officieel aangestoken worden.

Lichtplan stad Antwerpen De stad Antwerpen keurde in 2012 haar algemene Lichtplan goed. Daarin staat een visie op coherente en duurzame verlichting voor de verschillende delen van de stad. Het plan is gebaseerd op drie lagen: de basisverlichting in de verschillende zones van de stad, de verlichting van de structurele assen en de sfeerverlichting. Tot die derde laag behoren gebouwen, monumenten en speciale zichten die de sfeer in de woonomgeving versterken, zoals Antwerpen-Centraal.

Deel dit bericht: