Ontwerpbureau Arcadis en Maarch haalt ontwerpopdracht herinrichting kerkomgeving Ekeren binnen

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen en district Ekeren richten de zone rond de Sint-Lambertuskerk herin. Van 9 tot 15 juni 2021 kon iedereen feedback geven op de voorstellen van 3 ontwerpbureaus. Meer dan 120 Ekerenaars namen deel. De jury koos voor het ontwerpbureau Arcadis en Maarch als winnaar van de wedstrijd. Het ontwerpvoorstel van Arcadis en Maarch zal nu verder worden uitgewerkt samen met de stad en het district.

Ekeren werkt aan een groene, leefbare, bereikbare en gezinsvriendelijke districtskern. Dit resulteerde in 2016 in het masterplan Ekeren-Centrum, met verschillende actiepunten. Eén daarvan is de herinrichting van de omgeving rond de Sint-Lambertuskerk, een deel van de Veltwijcklaan, Markt, Steenstraat, De Beukerlaerlaan en de Frans Harrewijnlaan.  Al van bij de start van dit proces, met name de selectieprocedure voor het ontwerpteam, kregen Ekerenaars de kans te participeren. Ze konden online hun mening geven over de 3 ontwerpvoorstellen voor de herinrichting van de kerkomgeving.

Districtsburgemeester Koen Palinckx: “121 Ekerenaars vulden alle vragen van de online-bevraging in. Dit overtreft onze verwachtingen. Het toont dat de regio rond de kerk leeft bij de Ekerenaars. Het ontwerpvoorstel van Arcadis en Maarch kwam als sterkste uit deze bevraging. Vooral de voorgestelde circulatie rond de kerk met veel ruimte aan de noordzijde voor lokale economie en verblijfsruimte werd als sterk punt aangestipt.”

Voor de opmaak van het herinrichtingsplan is gekozen voor het ontwerpbureau Arcadis in samenwerking met Maarch. Schepen voor stadsontwikkeling Annick De Ridder: “De beoordelingscommissie heeft de 3 ontwerpvoorstellen grondig bestudeerd. Alle inzichten waren waardevol, maar het voorstel van het ontwerpbureau Arcadis en Maarch met de weg ten zuiden van de kerk haalde het van de andere bureaus. Ze zetten in op landschappelijke en belevingskwaliteit en slagen er in om één beleving te creëren tussen kerk, Markt en Kristus-Koningplein. De voetganger staat centraal en ook voor de andere thema’s als groen, water en mobiliteit bieden ze knappe oplossingen.”

Wat betreft de mobiliteit rond de kerk voorziet het ontwerpvoorstel  o.a. in strategische ingeplante auto- en fietsparkeerplaatsen op verschillende locaties op het plein.

Volgende stap

Na de toewijzing van de opdracht start Arcadis – Maarch met de eerste stap in het verdere proces: de uitwerking van het concept. Dit betekent de verdere verfijning van het ontwerpvoorstel tot een conceptuele uitwerking van het landschap en de wegen, en dit op basis van een grondige studie van alle verkeersstromen en de parkeermogelijkheden. Er zal ook afstemming gebeuren met verschillende partners zoals De Lijn en het Vlaams Gewest. De goedkeuring door stad en district van het  concept staat gepland voor maart 2022.

Deel dit bericht: