Antwerpen schenkt laptops uit stadsmagazijn aan kwetsbare jongeren

pilootprojecten
Openbaar domein

Bij de aanvang van de coronacrisis doneerde de stad Antwerpen 2200 laptops en tablets aan kwetsbare jongeren. 140 ervan kwamen uit het stadsmagazijn. Het waren toestellen die niet werden opgehaald door burgers na een uithuiszetting of verloren voorwerpen die aan de politie werden overgemaakt maar niet werden opgeëist. Het college keurde een samenwerkingsovereenkomst goed met Digital For Youth om ook in de toekomst die laptops, tablets en pc’s weg te schenken.

Regelmatig komen burgers hun huisraad of verloren voorwerpen niet meer ophalen. Na zes maanden wordt de stad Antwerpen eigenaar van die goederen. Bij dat materiaal bevinden zich ook laptops, tablets en smartphones. In de toekomst schenkt stad Antwerpen die computers aan kwetsbare leerlingen uit het middelbaar onderwijs zonder thuiscomputer. “Veel jongeren volgen vandaag online les of opdrachten naar aanleiding van COVID-19”, zegt schepen voor onderwijs Jinnih Beels. “Maar niet elke jongere beschikt zomaar over een eigen computer. Ik ben dus blij dat we een heleboel jongeren hiermee uit de nood kunnen helpen.” 

Samenwerkingsovereenkomst

Schepen Fons Duchateau, bevoegd voor patrimonium: “Goederen die de stad verwerft worden normaal verkocht via een veilinghuis, uitgezonderd informatiedragers zoals laptops, tablets of smartphones. Deze samenwerking met Digital For Youth maakt dat de toestellen een nieuwe en sociale bestemming krijgen.”

“Digital For Youth vzw werd opgericht door DNS Belgium en Close The Gap, in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting”, vult schepen voor digitalisering Claude Marinower aan. “Zij zorgen voor eventuele herstellingen, vernietigen alle data op de informatiedragers volgens een officieel protocol en installeren nieuwe software indien nodig. Zo beschikken de jongeren over een veilig en goed werkend toestel.”

Een aantal erkende sociale organisaties zorgen aansluitend voor de distributie van de laptops en waken erover dat de toestellen bij de juiste jongeren terecht komen.

Deel dit bericht: