MAS in oranje om geweld tegen vrouwen onder aandacht te brengen

pilootprojecten
Openbaar domein

Op woensdag 25 november verlicht Antwerpen het MAS in het oranje, in het kader van de actie ‘Orange your City/Orange the World’ op de ‘Internationale Dag voor Eliminatie van Geweld Tegen Vrouwen’.

Op verschillende plaatsen worden gebouwen op 25 november symbolisch in het oranje uitgelicht voor de actie ‘Oranje your City/Orange the World’. Organisaties Zonta en Soroptimist International Belgium namen het initiatief voor de actie om zo geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen. Antwerpen verlicht die dag van 17 uur tot middernacht het MAS. Het is de eerste keer dat de stad een gebouw uitlicht in het kader van deze actie.

“Door een van onze meest opvallende landmarks een oranje kleur te geven, willen we een sterk signaal geven”, zegt schepen voor gelijke kansen Karim Bachar. “Dit thema staat hoog op onze agenda. We vechten actief tegen onrecht en zetten stappen naar werkelijke emancipatie en gelijkheid.”

De datum is niet toevallig gekozen. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft op 17 december 1999 een ‘Internationale Dag voor Eliminatie van Geweld Tegen Vrouwen’ als resolutie aangenomen. Deze jaarlijkse dag is op 25 november 2000 voor het eerst over de wereld uitgeroepen.

Over partnergeweld

Onderzoek van het Instituut voor Gelijkheid van Mannen en Vrouwen wees uit dat maar liefst 10,5 % van de vrouwen in België slachtoffer werd van partnergeweld. Tijdens de lockdown was er een aanzienlijke toename van huiselijk geweld. De hulplijn 1712 werd dit voorjaar gemiddeld 170 keer per maand gecontacteerd door slachtoffers van partnergeweld. Dat is een stijging van 79 % tegenover vorig jaar. Ook bij de Zorgcentra na seksueel geweld noteerden de chatteams een stijging van de aanmeldingen met 58 %.

Zonta is een internationale organisatie die sedert 100 jaar de situatie van vrouwen wereldwijd wil verbeteren. Partnergeweld voorkomen en aanpakken, is daarbij een belangrijk actiepunt.

Soroptimist International Belgium komt op voor de rechten en levensomstandigheden van meisjes en vrouwen. De organisatie ondersteunt beleidsmakers, helpt bij de uitbouw van vluchthuizen en staat slachtoffers bij.

Antwerpen speelt al langer een voortrekkersrol in de hulp voor vrouwen die slachtoffer werden van geweld. “Antwerpen is altijd een pionier geweest in de aanpak van intrafamiliaal geweld. Zo was Antwerpen de eerste stad met een Family Justice Center,” zegt burgemeester Bart De Wever. “De verschrikkelijke moord op Julie Van Espen in gedachten, mogen we niet vergeten dat er in een grootstad als de onze tragische geweldsincidenten voorvallen tegen vrouwen. Vaak in familiale kring. We behouden daarom onze volle aandacht om deze maatschappelijke problematiek te bestrijden en slachtoffers te helpen.” Naast het Family Justice Center ondersteunt de stad ook organisaties zoals het Versterkend Vrouwennetwerk van Safe Space of GAMS, waar vrouwen in moeilijke situaties terechtkunnen met hun verhaal en professionele ondersteuning krijgen. Verder worden acties ondernomen om de sociale- en arbeidsparticipatie te versterken van vrouwen die er nood aan hebben. Zo worden ze weerbaarder wanneer ze te maken krijgen met huiselijk geweld.

Deel dit bericht: