Antwerpenaars breken 3740 m² stenen uit voor een beter klimaat

pilootprojecten
Openbaar domein

Onder het motto BreekUIT riep Antwerpen dit jaar zijn inwoners op om de stad mee te ontharden. De resultaten van die oproep zijn nu gekend. In totaal ontharden de Antwerpenaars 3740 m² aan koeren, speelplaatsen of voortuintjes. In ruil krijgen zij in totaal 11.633 gratis plantjes, die ze op zaterdag 10 oktober kunnen oppikken bij verschillende afhaalpunten.

Ontharding is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit. Met de campagne BreekUIT riep de stad alle Antwerpenaren op om hier zelf aan mee te doen. De stad ontharden is één van de vele manieren om Antwerpen klimaatrobuust te maken, dat wil zeggen weerbaar tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Minder stenen en meer groen zorgen voor:

  • een meer leefbare en aangenamere stad,
  • meer regenwaterinfiltratie en een gezonder grondwaterpeil,
  • minder wateroverlast bij zware regenval,
  • meer afkoeling ‘s nachts tijdens een hittegolf,
  • meer biodiversiteit.

526 aanvragen goedgekeurd

Niet minder dan 496 particulieren en 30 organisaties en scholen braken verhardingen uit en vroegen plantjes aan tijdens dit eerste onthardingsinitiatief van de stad Antwerpen, in samenwerking met de districten en de vzw Klimplant.

De grote belangstelling leert dat Antwerpenaars graag groen aan hun voorgevel zien. Zo gaven 369 uitbrekers aan dat ze planten aan hun gevel zullen zetten. 117 mensen braken stenen uit in de achtertuin. Dat het nuttig is om scholen en organisaties te betrekken bij onthardingsacties, is duidelijk af te leiden uit het feit dat zij maar liefst 2375 vierkante meter verharding uitbraken.

Uit de vaste planten die de Antwerpenaars konden kiezen is te merken dat de zonnehoed en de prachtkaars de populairste zijn. De verdeling van klimplanten is evenwichtiger. De 5 planten uit het aanbod, klimhortensia, wilde bosrank, doornloze braam, winterjasmijn en witte druivelaar, konden ongeveer evenveel bewoners bekoren.

Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Ik ben enorm blij met de respons van onze inwoners op de oproep. Je merkt dat mensen op zoek gaan naar groen in hun buurt en daar ook zelf de handen voor uit de mouwen willen steken. Zelf de stad ontharden maakt haar klimaatrobuust en dat sluit perfect aan bij de acties die het stadsbestuur onderneemt. De organisaties en scholen die zich mee inzetten voor BreekUIT tonen aan dat ook samen aan een groenere stad werken in trek is.”

Lokale sterkhouders en nieuwe onthardingsinitiatieven De stad wil het voor iedere Antwerpenaar zo makkelijk mogelijk maken om zijn eigen omgeving te vergroenen. Zo moet er geen vergunning aangevraagd worden voor een geveltuin. Iedere Antwerpenaar mag er een aanleggen, als er een vrije doorgang van minstens 1,3 meter overblijft.

Ontharden krijgt ook op verschillende manieren ondersteuning vanuit de districten. Zo zijn er bijvoorbeeld groenslingers in Borgerhout, bij Ding Dong Deurne, Berchem Buurt of de Buurtbouwers in Wilrijk, allemaal initiatieven die lokaal aan meer groen werken.

Scholen en kinderdagverblijven kunnen dan weer rekenen op een sterke coaching en premies als zij met een klimaattraject starten, zoals de aanleg van een natuurspeelplaats, of als zij instappen in het lerend netwerk dat zich richt op groenere buitenruimtes aan kinderdagverblijven.Schepen voor leefmilieu Tom Meeuws: “Ontharding is een belangrijke Antwerpse beleidsprioriteit die ook in het nieuwe Klimaatplan 2030 vervat zal zitten. De stad telt vele verharde voortuinen, stadskoeren of gevels met mogelijkheden tot ontharding. De stad werkt momenteel dan ook een innovatief premiestelsel uit voor alle Antwerpse perceeleigenaars om sneller tot betere en meer efficiënte resultaten te komen.”

Deel dit bericht: