Chris Bryssinckx van vzw Gatam: “Wegvallen subsidies gaat ten koste van begeleiding”

pilootprojecten
Openbaar domein

Chris Bryssinckx, directeur van de vzw Gatam, kijkt met lede ogen naar het politieke debat over de subsidies voor het project met de jongeren. “Zonder deze subsidies gaan we jongeren minder intens …

LEES OOK. Openlijke ruzie tussen coalitiepartners Vooruit en Open Vld blijft duren

Bryssinckx is voorzichtig in zijn reactie op het verdwijnen van de subsidies voor het project waarbij jongeren die dreigen uit te vallen toch op de schoolbanken te houden of naar werk te begeleiden. De organisatie hangt af van de overheid voor financiële ondersteuning en is de politieke speelbal geworden tussen schepen van Onderwijs Jinnih Beels (Vooruit) en schepen van Werk Erica Caluwaerts (Open Vld).

Gatam zet jaarlijks voor ongeveer vierhonderd jongeren een traject op. In verschillende werkateliers kunnen deze jongeren zich bekwamen in onder meer lassen en houtbewerking. Het succes zit hem in de intense begeleiding.

“Door het wegvallen van de subsidies zal de intensiteit en de kwaliteit van de begeleiding niet meer dezelfde zijn”, zegt Bryssinckx. “De begeleiders zullen meer jongeren moeten begeleiden. Als de subsidies wegvallen, zal dit niet ongemerkt blijven bij onze medewerkers en de sleutelfiguren. Ik heb wel begrepen dat schepen Beels voor deze kwetsbare jongeren nog geld zoekt.”

Bryssinckx stelt vast dat, hoewel al sinds de jaren ‘90 dit type van projecten uit de bevoegdheid Werk werden gefinancierd, dat nu plotseling niet meer het geval zou zijn.

“Misschien is er voortschrijdend inzicht bij het beleid en is het oordeel nu dat dit beter onder het beleidsdomein Onderwijs valt”, zegt de Gatam-directeur. “Dat voortschrijdend inzicht heeft er dan wel lang over gedaan. Ik kan mij geen schepen van Werk herinneren die de subsidies aan ons ooit in twijfel trok, maar ook geen schepen van Onderwijs die deze projecten opeiste. Ik begrijp wel dat schepenen politiek keuzes moet maken en daarvoor  geld zoeken.”

Snelle afbouw

Voormalig schepen van Werk Claude Marinower (Open Vld) had in 2019 al duidelijk laten weten aan zijn collega van Onderwijs Beels dat hij het budget voor Gatam zou afbouwen en terugbrengen naar nul. Ook huidig schepen Caluwaerts zet deze beleidslijn door.

“Het was echter een snelle afbouw van middelen en dan is het moeilijk om op zo’n korte periode andere financiering te vinden”, zegt Bryssinckx. “Wij zijn één van de weinige organisaties met eigen werkateliers. Dat is een grote kostprijs. We krijgen hiervoor subsidies van het Europees Sociaal Fonds, maar ook die zullen vanaf volgend schooljaar met 17 procent dalen voor alle aanbieders van dit soort trajecten.”

Bryssinckx betreurt vooral dat zijn organisatie niet mee was betrokken in de discussie.

“Wie als organisatie rond werkgelegenheid bezig is, wordt op de hoogte gebracht van de beslissing, maar wordt niet op voorhand betrokken bij het beleid”, zegt Bryssinckx. “Er is geen dialoog en overleg. Ik vind het spijtig dat we door de overheid niet als partner worden gezien, maar alleen als uitvoerder.”

Deel dit bericht: