Drie Antwerpse scholen krijgen een schoolstraat

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad Antwerpen krijgt er drie schoolstraten bij, namelijk de Montessoristraat in Hoboken aan de Stedelijke Basisschool het Kompas, het Mellinetplein in Berchem aan de Stedelijk Basisschool Leopold ||| en het Pastoor Pauwelsplein in Wilrijk aan basisschool De Ark. Zo wordt de verkeersveiligheid voor de leerlingen van deze scholen en buurtbewoners verbeterd.

In een schoolstraat wordt aan het begin en aan het einde van de schooldag de straat voor een halfuur afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Zo kunnen schoolgaande kinderen en hun ouders, die zich te voet of met de fiets verplaatsen, veilig de school bereiken en verlaten. Wie toch met de auto komt, kan iets verder parkeren en te voet naar de schoolpoort gaan.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “Op hetzelfde moment dat scholen hun poorten openen of sluiten, verplaatsen ook veel andere mensen zich in onze stad. Dat maakt het voor kinderen, zeker voor hen die te voet of met de fiets komen, soms een extra uitdaging. Met deze schoolstraten zorgen we ervoor dat ouders hun kids met een gerust hart veilig van en naar school kunnen sturen. Ik hoop dan ook dat er nog vele schoolstraten zullen volgen in Antwerpen.”

Het afsluiten van een schoolstraat gebeurt met nadarhekken. Hierop is een verkeersbord C3 en een onderbord met de vermelding ‘schoolstraat’ voorzien. De straat blijft wel toegankelijk voor hulpdiensten en de reeds aanwezige auto’s (bv. van bewoners) mogen de straat uitrijden.

Proefproject

Sinds vandaag genieten de Montessoristraat in Hoboken en het Pastoor Pauwelsplein in Wilrijk van het schoolstraatstatuut gedurende 6 maanden, tot 1 mei 2021. Daarna worden beide proefprojecten geëvalueerd. Het Mellinetplein in Berchem komt later aan de beurt.  

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “Schoolstraten zijn niet enkel een bonus voor de verkeersveiligheid, ze doen ook ouders en schoolpersoneel nadenken over hun verplaatsingsgedrag. We stellen immers vast dat de meeste kinderen op 1 à 1,5 km van de school wonen, afstanden die makkelijk te voet of met de fiets overbrugd kunnen worden.”

Schoolstraten

Momenteel zijn er 30 schoolstraten in de stad Antwerpen, waarvan de helft tijdelijke schoolstraten in het kader van extra coronamaatregelen.

Deel dit bericht: