Ontwerpteam herwaardering Stadspark aangesteld

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad en het district Antwerpen willen de komende jaren het hele Stadspark terug opwaarderen naar zijn oorspronkelijke landschapsstijl, rekening houdend met de hedendaagse noden. Uit een internationale ontwerpwedstrijd met elf inzendingen werd het ontwerpteam OMGEVING + HydroScan + Yellow Window geselecteerd voor de opmaak van een herwaarderingsplan voor het park. Hun ontwerpvoorstel vertrekt vanuit de historiek, de gebruikers en het klimaat. Uitdagingen zijn de waterhuishouding met de parkvijver, het historische karakter van het park en de opwaardering van de parktoegangen en de randen met de aanpalende straten. Op 15 december organiseren stad en district een digitaal kennismakingsmoment tussen het ontwerpteam en de buurtbewoners.

Het ontwerpvoorstel voor het Stadspark van het ontwerpteam OMGEVING + HydroScan + Yellow Window heeft drie uitgangspunten:

  • de historiek als narratief voor ruimtelijke kwaliteit;
  • een divers park voor diverse gebruikers;
  • een klimaatpark in het hart van de stad.

Volgens de jury getuigt het ontwerpvoorstel van een sterke visie. Ze looft ook de voorgestelde aanpak voor stapsgewijze opwaardering van het park: “Het team presenteert een historisch Stadspark met ruimte voor heden en toekomst. Het vertrekt vanuit een herstel van de basisstructuur volgens het originele plan van Keilig en zet vervolgens in op het opwaarderen van strategische zones. Het verhaal wordt opgehangen aan drie strategieën die in het ontwerpvoorstel consequent worden doorgetrokken.” De jury waardeert dit consequente verhaal waarbij respect is voor de historiek terwijl tegelijk antwoorden worden gegeven op de actuele noden in een hedendaags voorstel.

Deze maand start het ontwerpteam OMGEVING + HydroScan + Yellow Window met uitwerken van het ontwerpvoorstel tot een herwaarderingsplan. Het hele proces zal gebeuren in dialoog met het stads- en districtsbestuur, de stadsdiensten en de buurt. Op basis daarvan zullen de komende jaren gefaseerde aanpassingen op het terrein gebeuren.

Kennismaking met het ontwerpteam

In navolging van het dialoogmoment met de buurt in februari 2020, organiseren de stad en het district een digitaal dialoogmoment waarop het ontwerpteam zich voorstelt en kan kennismaken met de buurtbewoners en de gebruikers van het Stadspark.

Het moment vindt plaats op dinsdag 15 december tussen 20 en 21 uur. Na de kennismaking met het ontwerpteam volgt de mogelijkheid om vragen te stellen. Geïnteresseerden dienen zich in te schrijven via www.antwerpenmorgen.be/stadspark. De voorstelling en het overzicht van de vragen met bijhorende antwoorden zullen nadien beschikbaar zijn op de website. Buurtbewoners en gebruikers van het park zullen tijdens het ontwerpproces blijvend betrokken worden.

Grote historische waarde en nieuwe uitdagingen

Het Stadspark is de grootste groene long in de Antwerpse binnenstad, die veel bezoekers kent. Het meer dan 150 jaar oude park is ontworpen volgens de principes van de romantische landschapsstijl. Het oorspronkelijke ontwerp van de Duitse landschapsarchitect Friederich Eduard Keilig van 1868 is nog sterk herkenbaar en goed bewaard. Omwille van de grote historische en botanische waarde is het park in 2010 beschermd als monument. Tegenwoordig kampt het park met enkele uitdagingen. Door de evolutie van het groenbestand en veranderingen in het beheer is bijvoorbeeld de groenstructuur van het Stadspark sterk gewijzigd.

Keiligbrug

Een onderdeel van de heropwaardering is de restauratie van de hangbrug in het park. De brug die in 1869 werd voltooid, is gemaakt van smeedijzer en voorzien van kunstmatige rotsen aan de uiteindes. In 1970 onderging het beschermde monument een eerste restauratie. Nu, nog eens 50 jaar later, waren er opnieuw tekenen van slijtage en was een tweede restauratie aangewezen. De restauratiewerken startten in februari van dit jaar en worden in de komende weken afgerond.

Deel dit bericht: