Stad test mobiele technologie uit om informatie over openbare ruimte te verzamelen

pilootprojecten
Openbaar domein

Om beslissingen te kunnen nemen om de leefbaarheid van de stad te verbeteren, verzamelt stad Antwerpen verschillende data zoals de drukte van het verkeer, de luchtkwaliteit, de toestand van het openbaar domein enzovoort. Met het proefproject ‘Sensormobiel‘ wil de stad testen of deze metingen ook uitgevoerd kunnen worden door middel van sensoren op een rondrijdend voertuig.

Om onder meer de luchtkwaliteit en de geluidsdruk te meten, werkt stad Antwerpen momenteel met sensoren op enkele vaste locaties. Voor de berekening maakt de stad gebruik van wiskundige modellen.

Met het proefproject ‘Sensormobiel’ wil de stad uittesten of het plaatsen van sensoren op rondrijdende voertuigen de informatieverzameling kan verbeteren. De stad zal hiervoor sensoren plaatsen op minstens 5 nog nader te bepalen voertuigen die sowieso al door de stad rijden, zoals dienstwagens bijvoorbeeld.

Na een Europese marktbevraging koos de stad het Zwitserse bedrijf Sparrow Analytics sa om dit proefproject uit te voeren. Sparrow heeft het gebruik van mobiele sensoren al uitgebreid getest in Genève, en ontwikkelde samen met twee universiteiten een speciale sensorenbox die verschillende technologieën om te meten verzamelt. De oplossing biedt naast het verzamelen van de data via de sensoren ook de mogelijkheid om de data te visualiseren en te analyseren.

Het proefproject start voorjaar 2022 en wordt na 6 maanden geëvalueerd. Mits de evaluatie positief is, zal de stad bekijken hoe het project een vervolg op lange termijn kan krijgen.

Schepen voor innovatie en digitalisering Claude Marinower: “Dit project kadert in onze digitale strategie. Een slimme stad is per definitie datagestuurd. We zoeken daarbij steeds naar de meest efficiënte manier om data te verzamelen en samen te brengen in één platform. Ik kijk alvast hoopvol uit naar de resultaten van dit proefproject.”

Magalie Verstraelen

Deel dit bericht: