Meer bomen en ondergronds waterbassin op Groenplaats

pilootprojecten
Openbaar domein

Er komen meer bomen en een ondergronds bassin om het groen op de vernieuwde Groenplaats water te geven. Schepen van Openbaar Domein Erica Caluwaerts (Open VLD) wil op het plein ook water.

Patrick Van de Perre

‘De Groenplaats is te veel een grijze vlakte en oogt bijzonder rommelig’, zegt Erica Caluwaerts. ‘Dat moet met  de heraanleg, die voor 2024 gepland staat, veranderen. Er komen niet alleen meer bomen, ook de ruimte op het plein wordt beter benut. Onder andere de glazen paviljoenen van de ondergrondse parkeergarage verdwijnen.’

Het aantal bomen, dat nu langs de vier kanten van de Groenplaats staat, wordt verdubbeld. Er komt aan elke kant van het plein een rij bomen bij en ook elders op het plein is nieuw groen gepland. ‘Om de bomen voldoende water te geven, komt langs de zijde van de Oude Koornmarkt een ondergronds waterbassin’, zegt Caluwaerts.

Dat is nodig omdat onder het plein een ondergrondse parkeergarage is, die de diepte om bomen te planten en te bewateren beperkt houdt. ‘Het bassin is een staaltje van moderne techniek. Het vangt bij regen het overtollige water op dat op die manier wordt hergebruikt bij droogte.’

Er komen meer bomen en de Groenplaats wordt anders ingericht. Joris Herregods Premetro

Ook de inrichting van het plein verandert grondig. De keerlus voor de tram verdwijnt, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor onder andere terrassen. ‘Er komen zowel terrassen aan de gevels als op het plein zelf’, zegt de schepen.

Een impressie van het vernieuwde premetrostation Groenplaats. rr

Ook de ingang van de parkeergarage aan de Eiermarkt zal verdwijnen, net zoals de glazen kubussen op het plein die nu functioneren als in- en uitgang van de garage. Het stadsbestuur gaat nog na waar er nieuwe in- en uitgangen kunnen aangelegd worden. ‘De ingang van de premetro op het plein zal verschoven worden. Wie in de toekomst uit de premetro komt, die volledig wordt opgeknapt, loopt recht op het standbeeld van Rubens.’

Langs de zijde van het Hilton komt een ondergrondse fietsenstalling. ‘Daar kunnen vijfhonderd fietsen staan. Door de ingang van de premetro te verplaatsen en de fietsenstalling aan de oostzijde te leggen, verdwijnt de chaotische situatie die er nu is. Ook de kiosk gaat weg na de heraanleg’, zegt Caluwaerts.

‘De Groenplaats is te veel een grijze vlakte en oogt bijzonder rommelig’ Erica Caluwaerts Schepen

Erica Caluwaerts Schepen

De Groenplaats is een doorgangslocatie en zal dat ook blijven. ‘Maar het plein zal nog meer dan nu het geval is een verblijfsplek worden’, zegt ze.

‘De Groenplaats zit in de harten van de Antwerpenaar en het is de bedoeling dat het plein een aangename plek wordt om te zitten.’

Op de simulatie van het heraangelegde plein zijn de tramsporen verdwenen en is er meer groen. Ook over water wordt nagedacht. rr

In de huidige plannen, het voorontwerp werd vrijdag goedgekeurd door het college, is slechts een kleine waterpartij gepland. Die komt ter hoogte van de zijingang van de kathedraal. Maar als het van Caluwaerts afhangt, blijft het daar niet bij. ‘Net zoals groen is water een ideaal instrument om de opwarming in de stad tegen te gaan. En het brengt sfeer. Maar het is niet vanzelfsprekend om op de Groenplaats een waterpartij aan te leggen. Daarom gaan we onderzoeken wat mogelijk is en op welke plek.’

Op dit moment worden er proefboringen en andere tests uitgevoerd op de Groenplaats. De verwachting is dat er eind dit jaar een definitief ontwerp is. De heraanleg begint in principe in 2024 en zal een jaar duren.

Schepen Caluwaerts trekt twaalf miljoen euro uit voor de bovengrondse heraanleg. Voor de werkzaamheden onder de grond zal nog eens een bedrag van diezelfde orde nodig zijn. Dat geld komt onder andere van De Lijn en nutsbedrijven.

Infomarkt

‘We hebben over de plannen voor de Groenplaats al rond de tafel gezeten met onder andere de horeca op het plein’, zegt ze. ‘Maar ook andere burgers mogen hun zegje doen. Daarom organiseren we deze maand een infomarkt in het Grand Bazar Shopping Center. Daar worden de plannen getoond en kunnen vragen gesteld worden.’

Schepen Erica Caluwaerts (rechts) in gesprek met een arbeider die proefboringen uitvoert op de Groenplaats. Joris Herregods

De infomarkt over de Groenplaats vindt plaats op 27 mei van 10 tot 18 uur op de eerste verdieping van het Grand Bazar Shopping Center.

Deel dit bericht: