Stad wil jongeren motiveren hun diploma te halen en doet oproep aan werkgevers

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen roept werkgevers, in het kader van het programma A’REA UP, op om jongeren die bij hen stage lopen te motiveren hun diploma te behalen, met een vast contract in het vooruitzicht. Door de krapte op de arbeidsmarkt neemt het aantal knelpuntberoepen namelijk toe, wat de zoektocht naar personeel steeds moeilijker maakt voor werkgevers. Daardoor worden jongeren, nog voor ze hun diploma hoger secundair onderwijs halen, verleid om snel in te gaan op openstaande vacatures. Dat kan op korte termijn voordelen opleveren maar op lange termijn biedt dat minder toekomstkansen voor de jongere. Met het programma A’REA UP wil de stad er, samen met de betrokken volwassenen en professionals, voor zorgen dat meer jongeren een kwalificatie behalen in het Antwerps onderwijs.

Oproep werkgevers

Stad Antwerpen en VDAB roepen werkgevers op om jongeren nog geen vast contract voor het einde van het schooljaar aan te bieden. Zo wil ze die jongeren motiveren om hun schooljaar nog uit te doen en hun diploma te halen, met een contract in het vooruitzicht.

Schepen voor onderwijs Jinnih Beels: “De stad wil samen met de werkgevers de krachten bundelen en hen overtuigen jongeren te laten uitstromen met een kwalificatie voordat zij de arbeidsmarkt betreden. Een onderwijskwalificatie garandeert op langere termijn immers nog steeds de beste toekomstkansen. Ook jongeren zelf willen we dus oproepen om eerst hun school af te maken vooraleer ze ingaan op een aanbieding. Zo willen we hen zoveel mogelijk kansen geven om een diploma te halen en een mooie toekomst tegemoet te gaan.”

Provinciaal directeur VDAB Bjorn Cuyt: “De druk op de arbeidsmarkt is groot. Dit biedt mogelijkheden voor jongeren en zorgt voor uitdagingen bij ondernemers, toch is het belangrijk dat jongeren eerste hun diploma halen. Werk is belangrijk, maar een opleiding afronden is op langere termijn duurzamer. Dat blijkt ook uit de cijfers van ons schoolverlatersrapport. Van alle jongeren die in 2019 afstudeerden, was slechts 10% na een jaar werkzoekend. Bij jongeren die de school verlaten zonder een diploma secundair onderwijs, is dat 28%.”

Alternatieven

Er zijn verschillende mogelijkheden die zowel de jongeren als de werkgever ten goede komen, zoals een beroepsinlevingsstage waarbij jongeren vaardigheden en competenties kunnen leren op de werkvloer via een betaalde stage. Daarnaast kunnen jongeren ook kiezen voor duaal leren. Dan combineren ze de lessen in een school met het opdoen van werkervaring in een bedrijf. Hoeveel dagen per week de jongeren op de werkvloer leren, hangt af van de opleiding die ze volgen.

A’REA UP

De ongekwalificeerde uitstroom in Antwerpen is hoog. Elk schooljaar verlaten gemiddeld 1200 leerlingen (22%) de school zonder diploma. In 2021 engageerden de stad, de verschillende onderwijsnetten en alle partners verzameld in de Onderwijsraad Antwerpen zich daarom in het programma A’REA UP. Vanuit dit engagement werken de stad en het onderwijsveld doelgericht samen zodat meer kinderen en jongeren met een kwalificatie het Antwerpse onderwijs verlaten. De acties in het programma vertrekken telkens vanuit wat leerlingen nodig hebben om hun leerloopbaan succesvol af te ronden. Dit gaat van preventieve tot curatieve acties, waarbij men jongeren die dreigen uit te vallen terug probeert te verbinden met de school om hun kwalificatie alsnog te behalen.

Daarnaast roept het programma elke volwassene of professional op om hun verantwoordelijkheid op te nemen in die leerloopbaan van kinderen en jongeren. Ook werkgevers kunnen een rol opnemen om jongeren te motiveren hun diploma alsnog te halen en hun toekomstkansen te upgraden.

Deel dit bericht: