Met 1 aanpak en 10 beroepsprofielen in 5 stappen naar een job in De Grote Verbinding

pilootprojecten
Openbaar domein

Binnen enkele jaren zijn de werven van De Grote Verbinding op kruissnelheid. Het partnerschap Jobs in De Grote Verbinding ambieert met zijn actieplan dat dan 150 Antwerpenaren per jaar hun weg vinden naar de bedrijven, die actief zijn op de werven. Lantis, stad Antwerpen, VDAB, Constructiv en Talentenwerf zetten met een gemeenschappelijke aanpak in op een sterke dienstverlening naar de werkgevers en naar de werkzoekenden. Ze experimenteren waar nodig met nieuwe vormen van dienstverlening.     

Van engagementsverklaring naar plan van aanpak

De Grote Verbinding  is de overkoepelende naam voor de gigantische werken van de Oosterweelverbinding, de Ringparken en de Scheldebrug. Het project is uniek in zijn soort, door de grootte, maar ook door de duurtijd, al zeker tot in 2030. Om deze ongeziene stadsvernieuwing in de volgende decennia waar te maken, zijn talenten, handen, experten en veel enthousiasme nodig.

Op 5 juni 2020 lanceerde het partnerschap het project Jobs In De Grote Verbinding en ondertekenden stad Antwerpen, VDAB, Constructiv, Talentenwerf en Lantis een engagementsverklaring.

Deze engagementsverklaring vertaalden de partners nu naar een plan van aanpak. “De drijfveer en tegelijkertijd de grootste uitdaging van dit plan is om de personeelsvragen van werkgevers zoveel mogelijk in te vullen met gemotiveerde en opgeleide arbeidskrachten uit de Antwerpse regio. Hiervoor wordt een dienstverlening naar werkgevers en Antwerpse werkzoekenden ontwikkeld. Op kruissnelheid kan dit leiden tot 150 aanwervingen per jaar bij de bedrijven die actief zijn op de werven. Deze aanpak zal zowel voor de werkgevers als voor de werkzoekenden lonen”, zegt schepen voor werk en economie Claude Marinower.

De partners vinden het warm water niet opnieuw uit, maar zetten vooral in op een versterking door het partnerschap en een betere afstemming van de huidige dienstverlening. “Ook vernieuwen we waar nodig het dienstverleningsaanbod en de processen om ons doel te bereiken”, licht Bjorn Cuyt, provinciaal directeur van VDAB, toe. “Twee evenwaardige invalshoeken vormen vandaag de katalysator: een perspectief op werk voor Antwerpse werkzoekenden, ongeacht hun afstand tot de arbeidsmarkt, en een perspectief op talent voor werkgevers met opdrachten binnen De Grote Verbinding, ongeacht het beroepsprofiel dat ze zoeken.”

Dientsverleningsflow in 5 stappen

Een dienstverleningsflow in 5 stappen (vinden en arbeidsmarktrijp maken, oriënteren, opleiden, werkplekleren, duurzaam tewerkstellen) met een aanklampende aanpak op maat van de werkzoekende vormt, in afstemming met de werkgevers van de werven, de ruggengraat van het plan. “Werkplekleren is hierbij zowat de sterkste matchingstool. Het gaat om taak- en probleemgericht leren op de werkplek zelf. We zetten hier maximaal op in”, benadrukt Eveline Reusens, coördinator van Talentenwerf.

“We zullen met de verschillende aannemers van de Oosterweelwerven bespreken welke beroepsprofielen zij op korte en middellange termijn nodig hebben. Zo kunnen we met de partners binnen Jobs in De Grote Verbinding beter inspelen op de concrete aanwervingsnoden. Ook kunnen we op basis daarvan gerichte opleidingstrajecten opstarten om nog meer mensen uit de eigen streek te laten werken aan de werf van de eeuw”, vult Luc Hellemans, CEO van Lantis, aan.

Van start met 10 beroepsprofielen

Voor dit project zullen veel werkkrachten nodig zijn met verschillende talenten. Op basis van een aantal arbeidsmarktgegevens heeft het partnerschap voor de op te leiden werkzoekenden de focus gelegd op de 10 volgende beroepsprofielen:

  • ijzervlechter/bekister;
  • industrieel-elektrotechnisch installateur;
  • wegenwerker;
  • kraanbestuurder;
  • bouwkundig tekenaar;
  • werkvoorbereider;
  • landmeter;
  • technicus studiebureau bouw;
  • werfleider;
  • calculator.

“Deze beroepsprofielen kunnen doorheen de tijd verschuiven, afhankelijk van de arbeidsbehoefte op de werven”, zegt Dieter Carré, regiomanager provincie Antwerpen van Constructiv. “Op vraag van werkgevers kunnen alle beroepsprofielen onderwerp zijn van een competentiegerichte zoektocht en opleidingsdienstverlening. De bedoeling is om te investeren in trajecten die leiden naar werk op de werven en bij uitbreiding in de bouwsector.

Deel dit bericht: