Nieuwe toekomst voor gebied Katwilgweg op Linkeroever

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen wil het gebied ‘Katwilgweg’ op Linkeroever, nabij de Ring, een nieuwe invulling geven en zo meer op de stad betrekken. Met de goedkeuring van de start- en procesnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan Katwilgweg 2.0 kan de stad nu samen met studiebureau Antea starten aan de concrete opmaak van het plan. Daarbij worden de gebruiksmogelijkheden van dit gebied uitgebreid: van enkel bedrijvigheid naar een nieuw stadsdeel met ruimte voor onder meer werken, wonen, leren en ontspannen.

In de bedrijvenzone tussen de Blancefloerlaan, de E17 en de spoorlijn Gent-Antwerpen liggen kmo’s en kantoren, waaronder het grote kantoor van Mediahuis. Het gebied is zo’n 21,5 hectare groot. Momenteel wordt gezocht naar nieuwe invullingen van de braakliggende stukken terrein, die aansluiten bij de huidige ontwikkelingen in en rond Linkeroever.

Potentieel benutten

Stad Antwerpen wil het sterke potentieel van de Katwilgweg benutten en een nieuwe dynamiek in het gebied brengen. Dat zal ze doen door ruimte te bieden voor een gemengde stedelijke ontwikkeling. Het gebied heeft namelijk de grootte van een volwaardig stadsdeel, maar toch heeft het momenteel een eenzijdige bestemming, namelijk bedrijvigheid. De stad wil met het ruimtelijk uitvoeringsplan de ruimte beter benutten, het gebied multifunctioneel maken en het uit zijn huidige isolement halen. De focus ligt op de nog onbebouwde terreinen in het oostelijk deel van het plangebied met de nadruk op kantoorfunctie, een beperkter aandeel kmo’s en een beperkt stedelijk programma. Nieuwe fietspaden zullen het stadsdeel verbinden met andere delen van Linkeroever. 

In volle evolutie

De huidige bestemmingen in het gebied zijn bepaald met het ruimtelijk uitvoeringsplan van eind 2010. Maar grote delen van dit gebied zijn tot op heden nog niet gerealiseerd en de situatie is ondertussen veranderd. De omgeving van het plangebied is in volle transformatie, wat enorme kansen creëert voor de stad. Denk maar aan de recente Regattawijk, het toekomstige Ringpark West, de geplande aanleg van geluidsschermen en -bermen en de aanleg van de P+R. Met verschillende plannen en projecten wordt de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid van de stad verbeterd en wordt ze klaargestoomd voor een duurzamere toekomst. Het huidige ruimtelijk uitvoeringsplan is dan ook aan een evaluatie en gedeeltelijke vernieuwing toe. 

Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: “De ruimte om aan opbouw te doen in de stad is schaars. Nuttig en efficiënt gebruik van ruimte is daarom een logisch én essentieel streefdoel. Met dit project benutten we het sterke potentieel van de Katwilgweg, een gebied met de grootte van een volwaardig stadsdeel. Door naar een gemengd verhaal te gaan met naast de huidige bedrijvigheid ook plaats voor onder andere wonen, leren en ontspannen zorgen we voor een nieuwe dynamiek in dit gebied.”

Drie doelen

De start- en procesnota is de eerste formele stap in de ontwikkeling van een ruimtelijk uitvoeringsplan en bevat alle informatie over het planproces, met de focus op drie doelstellingen:

  • een uitstekend gelegen nieuw stadsdeel aan de ‘inkom van de stad’ ontwikkelen;
  • een verbindend stadsproject realiseren in een gebied in volle transformatie;
  • een multifunctioneel en duurzaam ontwikkelingsperspectief uitwerken.

Deel dit bericht: