Schepenen weten wie Grote Markt 1 als werkadres krijgt

pilootprojecten
Openbaar domein

De renovatie van het Antwerpse stadhuis is in het voorjaar van 2022 afgerond. Het is ondertussen ook geweten wie van de schepenen naast burgemeester Bart De Wever (N-VA) zijn of haar kabinet gaat krijgen aan Grote Markt 1. N-VA-schepenen Els van Doesburg en Peter Wouters kozen zelf om achter de hoek in de Hofstraat 17 te zitten. Aanwezig zijn in het stadhuis heeft zo zijn voor- en nadelen.

Hoewel het opzet was om het volledige schepencollege onder te brengen in het stadhuis, bleek al snel dat daar onvoldoende ruimte voor was. Het college bestaat uit de burgemeester en negen schepenen. Al voor de renovatie was het stadhuis te klein om alle schepenkabinetten er in onder te brengen. Daarom was een aantal schepenkabinetten ondergebracht in een van de Gildehuizen op de Grote Markt. Met de start van de werken aan het stadhuis verhuisden de kabinetten die daar gevestigd waren naar de Hofstraat 17. Terugkeren naar de plaatsverdeling van voor de werken aan het stadhuis was niet mogelijk, want de gildehuizen, waarin enkele kabinetten zitten, worden volgend jaar verkocht.

Weinig keuze

Sportschepen Peter Wouters liet verstaan geen probleem te hebben met zijn kabinet onder te brengen in de Hofstraat in plaats van het stadhuis. Hij zat sowieso in één van de te verkopen gildehuizen. Schepen van Stads- en Buurtonderhoud Els van Doesburg had weinig keuze, want die was al door haar voorganger Fons Duchateau gemaakt. Die wou in de Hofstraat blijven, waar het kabinet al gevestigd was sinds de werken aan het stadhuis.

Hoewel Willem-Frederik Schiltz en Erica Caluwaerts, die vanaf januari tot het schepencollege toetreden, beiden in het stadhuis een plek krijgen, zullen ze wel hun kabinetten moeten verdelen over het stadhuis en de Hofstraat 17.

Bij de invulling van het stadhuis was op voorhand vastgelegd dat minstens één schepen van elke coalitiepartner er een kabinet zou krijgen. Door de beslissing van Wouters en van Doesburg om in de Hofstraat te zitten, moest er niet veel worden gelobbyd door de andere schepenen.

Zeer gegeerd

Een plek in het stadhuis is natuurlijk zeer gegeerd, zeker nu het gerenoveerd is. Het is meer dan gewoon een kantoorgebouw. Mensen kunnen uitnodigen in het stadhuis geeft toch meer prestige. Bovendien is en blijft de Grote Markt het hart van de politieke besluitvorming.

Met de lockdowns en de coronacrisis ervoeren veel mensen het gebrek aan informele contacten en hoe belangrijk die wel niet zijn. Dat de meerderheid van de schepenen in het stadhuis samenzit, maakt het voor de kabinetten eenvoudiger om zaken in de wandelgangen of op ’t Schoon Verdiep te regelen. Een extra troef is de nabijheid van burgemeester Bart De Wever (N-VA) om bij hem een aantal zaken in de goede richting te duwen.

Een voordeel of een nadeel aan samen in het stadhuis te zitten, is dat de schepenkabinetten in het oog kunnen houden wie er allemaal over de vloer komt bij de collega’s. Ook dat is belangrijk om te weten in de politiek.

Een plek in het stadhuis maakte in het verleden dan ook al eens onderdeel uit van de onderhandelingen over een coalitie en een bestuursakkoord. Voor sommigen was zo een eis eerder een schijnbeweging om iets anders te bekomen. In het stadhuis zat een schepen dan wel in het politieke hart van de stad, maar de bureaus voldeden helemaal niet aan de moderne vereisten. De kabinetten in de Gildehuizen, met zicht op de Grote Markt, voldeden meer. Het comfort in het stadhuis zou na de renovatie wel moeten voldoen aan de 21ste eeuwse normen.

Sacha Van Wiele

Deel dit bericht: