“Open Vld wil niet meegaan in afslankscenario”

pilootprojecten
Openbaar domein

Coalitiepartner Open Vld Antwerpen verwijt onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a) een gebrek aan ambitie om A’REA 2020, het onderwijsproject op het Kiel, te laten doorgroeien. “We vrezen dat schepen Beels te veel oog heeft voor snelle resultaten”, klinkt het.

A’REA 2020 ligt de Antwerpse liberalen na aan het hart. Het was namelijk Claude Marinower (Open Vld) die als schepen van Onderwijs in de vorige legislatuur het onderwijsproject lanceerde op het Kiel, gebaseerd op de aanpak van New York en Rotterdam. Het doel? De schooluitval en leerachterstand bij Antwerpse kinderen drastisch verminderen. Eén op vijf jongeren in Antwerpen verlaat zonder diploma de schoolbanken. Daarmee is de Scheldestad de slechtste leerling van de Vlaamse klas.

Uit de evaluatie van het project, waarover uw krant woensdag al berichtte, blijkt dat scholen op het kiel overrompeld worden door de veelheid aan initiatieven. Daardoor geraakt het project moeilijk ingebed in hun werking. “Als gevolg daarvan pleit onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a, red.) voor een voorlopig beperkte uitvoering van het project”, zegt Erica Caluwaerts, fractieleider voor Open Vld in de Antwerpse gemeenteraad. “Maar de evaluatie is te eenzijdig en beperkt om dergelijke conclusies te kunnen trekken.”

Open Vld pleit voor de voortzetting van A’REA 2020 en wil het project alle kansen geven. Volgens de partij zit er te weinig ambitie en ondersteuning in het project. “Hindernissen om A’REA 2020 te integreren in scholen, mogen het project niet tegenhouden”, zegt Caluwaerts. “Het vraagt een volgehouden inspanning, op het gebied van projectmanagement én op het gebied van de begeleiding van scholen. De projecten waarop A’REA 2020 is geïnspireerd in New York en Rotterdam hebben ondanks kinderziektes in het begin, na lange investeringen hun waarde getoond.”

Schepen Jinnih Beels neemt A’REA 2020 op in het urgentieplan om de ongekwalificeerde uitstroom terug te dringen. Open Vld is niet tegen. “We vrezen dat de schepen te veel oog heeft voor snelle resultaten en de duurzaamheid uit het oog verliest”, zegt Caluwaerts. “Voor ons is het de bedoeling om op lange termijn schooluitval structureel te vermijden. Wij willen dus niet meegaan in een afslankscenario van A’REA 2020.” (jas)

Deel dit bericht: