Opgepompt grondwater gaat door nieuwe leiding naar vijver Stadspark

pilootprojecten
Openbaar domein

De stad Antwerpen stelt een aannemer aan om een leiding te leggen die het opgepompte grondwater onder het stedelijk administratief centrum Den Bell naar de vijver in het Stadspark brengt. Grondwater dat nu in de riool verdwijnt.

Om de ondergrondse parking van Den Bell droog te houden, is een permanente bemaling van grondwater nodig. Een aannemer zal dit grondwater via een ondergrondse leiding naar de Stadsparkvijver voeren. Op deze manier wordt de vijver op een duurzame manier gevoed met grondwater.

“We willen in dit dossier het goede voorbeeld geven”, zegt Erica Caluwaerts (Open Vld), schepen van Openbaar Domein. “In het verleden werd het bemalingswater van Den Bell afgevoerd naar de riolering en ging het dus verloren. De leiding brengen we aan in de reeds bestaande riolering, waardoor we de straten niet moeten opengooien.”

Het grootste deel van deze leiding loopt in de bestaande rui onder de Paleis- en de Justitiestraat. De aannemer zal de komende weken een planning maken en de werken voorbereiden.

Schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (Vooruit) kondigde ook een waternet aan dat onder meer wordt gevoed met gezuiverd rioolwater van het waterzuiveringsstation Schijnpoort. Ook hier zal een netwerk dit water tot in de binnenstad brengen. Het water kan worden gebruikt voor onder meer de fonteinen en de plantsoenen. (svw)

Deel dit bericht: