Sint-Bernardsesteenweg wordt verkeersveiliger

pilootprojecten
Openbaar domein

Het Antwerpse college keurde het ontwerp goed voor een aantal aanpassingswerken op de Sint-Bernardsesteenweg ter hoogte van de Abdijstraat en shoppingcomplex Den Tir. Dankzij de ingrepen verhoogt de verkeersveiligheid er. Het gaat om een duidelijkere brede oversteekplaats, bredere voetpaden en een aangepaste verkeerslichtenregeling voor fietsers. De werken vinden tijdens de zomervakantie van 2021 plaats.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis: “De Sint-Bernardsesteenweg is een belangrijke verbindingsweg voor auto’s, trams en bussen. Ook de Abdijstraat en shoppingcentrum Den Tir genereren veel bewegingen, in het bijzonder van voetgangers. In deze oefening hebben we gekeken wat nodig was om de veiligheid te verbeteren, en tegelijk de doorstroming van alle verkeersdeelnemers te garanderen.”

Allereerst wordt het voor voetgangers veiliger om over te steken tussen de winkelstraat Abdijstraat, het shoppingcomplex Den Tir en de toegang tot de tramperrons. Er komt één grote gemarkeerde oversteekplaats van 10 meter breed voor alle voetgangersstromen. De tramperrons worden verlengd tot aan deze oversteek. Dankzij deze ingreep is het voor andere weggebruikers duidelijker waar er voetgangers oversteken en worden kriskrasbewegingen vermeden.

Ook de voet- en de fietspaden worden aangepakt. Momenteel zijn deze smal en bovendien is het onderscheid tussen fiets- en voetpad niet duidelijk. Als oplossing is gekozen om de fietsers mee gemengd op de rijweg te laten fietsen. De overgang van fietspad naar rijweg gebeurt ter hoogte van De Bosschaertstraat en de Zaanstraat. Met een aangepaste lichtenregeling en andere maatregelen zoals fietslogo’s en snelheidsremmers waar fietsers invoegen op de rijbaan, kan dit veilig en conflictloos gebeuren. De hele zone is vandaag al zone 30 en heeft een ander karakter dan de rest van de steenweg door onder andere de luifel en het winkelgebeuren. De ruimte die vrijkomt wordt gebruikt om de voetpaden te verbreden.

Daarnaast krijgen fietsers een aparte groenfase in de verkeerslichtenregeling aan de kruispunten met De Bosschaertstraat, Zaanstraat en Hendriklei. Zo worden de bestaande conflicten met auto- en tramverkeer opgelost. Om dit mogelijk te maken verdwijnen de aparte afslagstroken voor het gemotoriseerd verkeer. Dit biedt, naast nodige ruimte voor de bijkomende verkeerslichten, ook extra opstelruimte voor voetgangers op de middenberm.

De ingrepen zijn een samenwerking tussen de stad Antwerpen, De Lijn en het Vlaamse Gewest. De geplande aanpassingen werden gebundeld in een gezamenlijk project om de hinder van de werken voor de omgeving te beperken. De uitvoering is voorzien tijdens de zomervakantie van 2021 om de hinder te beperken.

Deel dit bericht: