Stad Antwerpen wil potentieel van platte daken benutten

pilootprojecten
Openbaar domein

Stad Antwerpen sluit zich samen met 8 andere steden aan bij het European Creative Rooftop Network om het potentieel van daken aan te tonen.

In alle steden, ook in Antwerpen, is er een sterk toenemende nood aan open ruimte en publiek domein. De bevolking verjongt en vergrijst, mobiliteit diversifieert en neemt hierdoor meer plek in op het openbaar domein. De huidige pandemie legt druk op de buitenruimte, als enige veilige optie om elkaar te ontmoeten en te ontspannen.

Maar boven de hoofden van stadsbewoners liggen duizenden vierkante kilometers aan lege daken, een rijkdom waar we onvoldoende gebruik van maken. Tot dit besef kwamen negen Europese steden en organisaties, die zich verbinden in een netwerk om het potentieel van daken aan te tonen. Het European Creative Rooftop Network (ECRN) onderzoekt en benut het daklandschap en wil bijdragen tot creatieve oplossingen voor de sociale, culturele, economische en klimaatgerelateerde uitdagingen waar alle Europese steden voor staan.

Stad Antwerpen organiseert sinds 2018 het tweejaarlijkse festival DAKkan om bewustzijn te creëren voor dit onderwerp. DAKkan maakt deel uit van het ECRN programma dat tot en met 2024 ondersteund wordt door het Europese subsidieprogramma ‘Creative Europe’. Via culturele activiteiten, kennisdeling, debat en onderzoek kan DAKkan binnen het Europees programma een nieuwe stap zetten om samen met beleidsmakers en ontwikkelaars duurzame, publieke ruimte op Antwerpse daken te realiseren.

De volgende editie van het dakenfestival is op 16, 17 en 18 september 2022.

De vorige editie van het DAKkan festival trok 5900 bezoekers, op 42 daken van de stad. Het is duidelijk dat de daklocaties een absolute belevingswaarde hebben bij het cultuurminnend publiek. Het zou fijn zijn om ooit van een dak een permanent podium te maken’, zegt Nabilla Ait Daoud, schepen voor cultuur.

Antwerpen heeft meer dan 3000 voetbalvelden aan plat dak waarvan het meeste ongebruikt is. Daken zijn mee de oplossing om het hoofd te bieden aan de klimaatopwarming en het gebrek aan biodiversiteit. ​ Door dit programma groeit het besef van dit potentieel bij de Antwerpse bevolking’, aldus Tom Meeuws, schepen voor leefmilieu.

De negen steden en partners verschillen van elkaar in cultuur, klimaat en stadsplanning, maar leggen de gezamenlijke uitdagingen bloot van het Europese daklandschap en delen kennis over dit culturele erfgoed. Het netwerk bestaat naast Antwerpen uit twee steden Chemnitz en Faro, en zes organisaties: Frank Lee (Amsterdam), Coincidencies (Barcelona), Urban Scale Interventions Ltd (Belfast), Folkstadens ideella förening (Gotenburg), Urban Gorillas (Nicosia) en De Rotterdamse Dakendagen (Rotterdam).

Deel dit bericht: