Voertuigen meten lucht, verkeer en staat van weg

pilootprojecten
Openbaar domein

Twintig dienstwagens van de stad Antwerpen zijn voortaan uitgerust met meettoestellen die zowel de luchtkwaliteit, verkeersdrukte en de toestand van het wegdek in kaart brengen. Daarmee wil de stad data verzamelen om de leefbaarheid in de stad te verbeteren.

Het Zwitserse bedrijf Sparrow Analytics heeft twintig dienstvoertuigen van de stad Antwerpen uitgerust met meetapparatuur. De toestellen zijn op het dak van de auto’s bevestigd en zullen de komende zes weken verschillende zaken in kaart brengen.

De meetapparatuur meet onder meer de luchtkwaliteit, maar ook de vochtigheid en temperatuur, geluid en trillingen. Het idee is dat door al die zaken tegelijkertijd te meten, er ook verbanden gelegd kunnen worden. Wat is het effect op de geluidsoverlast of de luchtkwaliteit als je rijdt op een wegdek in slechte staat, bijvoorbeeld.

Nieuwe inzichten           

“Onze toestellen zijn gecertificeerd door het Zwitsers meteorologisch instituut”, vertelt Maxim Interbrick van Sparrow Analytics. “Dat is belangrijk, omdat het een bewijs is dat onze meetresultaten ook accuraat zijn. Door  de toestellen te koppelen aan dienstwagens krijgen we een duidelijk beeld van de situatie op straatniveau. Alles is met elkaar gelinkt. In een eerste test in Genève hebben we gemerkt dat de overgang van een zone 50 naar zone 30 geen impact heeft op de geluidsoverlast, maar wel op de luchtkwaliteit. De metingen heeft het stadsbestuur daar ook geholpen om straten waar het wegdek in slechte staat is, in kaart te brengen.”

Leefbaarheid

Antwerps schepen van Innovatie Erica Caluwaerts (Open Vld) hoopt dat de resultaten kunnen helpen om meer gerichte maatregelen te nemen om de leefbaarheid in de stad te verhogen. “De data waarover de stad beschikt komt vanuit verschillende hoeken en is vaak gericht op één aspect, zoals luchtkwaliteit. Meerdere zaken tegelijk meten, kan tot nieuwe inzichten leiden. Bovendien wordt er geen enkele centimeter meer gereden om de metingen uit te voeren. Onze dienstwagens doen gewoon hun dagelijkse routes, de sensoren doen de rest.”  (jas)

Deel dit bericht: